Technicko-personální zajištění záchranného archeologického výzkumu, interiér objektu bývalé stodoly, areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, p. o.

Středočeský 25.07.2018 velka

Popis poptávky

Předmětem je komplexní personálně-technické zajištění (vyjma osoby archeologa) záchranného archeologického výzkumu, části terénní i zpracovatelské, v objektu bývalé stodoly – areál zámku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, ppč. 30/2, k. ú. Roztoky, plocha výzkumu 35,84 x 13,76 m, max. hloubka 2 m. Výzkum bude prováděn plošně na polovině prostoru tzv. šachovnicovou metodou při zachování bezpečnostních pruhů o šířce cca 1 m při delších obvodových stěnách objektu, svrchní vrstva (cca 30 cm) bude odtěžena strojovou mechanizací, v druhé polovině objektu bude provedeno dotažení zbývajících kubatur po provedení částečného záchranného archeologického výzkumu v roce 2010. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595