Údržba HOZ Svítkov

Česká republika 25.01.2021 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je provedení udržovacích prací v k.ú. Svítkov, obec Pardubice, okres Pardubice, ORP Pardubice, povodí Labe – posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva včetně čištění profilu HOZ od nánosu sedimentu. V rámci údržby budou vykáceny křoviny zamezující vstupu na pozemek (manipulační pruh podél HOZ o šířce cca 3 m). Vyhrabaná biomasa, křoviny, veškerá dřevní hmota a kamení bude zlikvidováno vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Vytěžený sediment bude rozprostřen ve vrstvě do 10 cm na předem určených pozemcích. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,320 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595