Údržba HOZ Třemošensko

Česká republika 18.12.2018 vetsi

Popis poptávky

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v k.ú. Třemošná, obec Třemošná, okres Plzeň-sever spočívající v posečení divokého porostu s vyhrabáním a uložením na břehovou hranu, posečení rákosu se shrabáním a následnou ekologickou likvidací v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění křovin včetně kořenů se seštěpkováním, ořezání větví stromů zasahujících do průtočného profilu se seštěpkováním, odstranění vrstvy splavené ornice a opravě dlažby. Práce budou provedeny na třech objektech staveb vodních děl – HOZ v celkové délce 2,134 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595