Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – koordinátor BOZP

Ústecký 29.11.2021 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zajištění funkce koordinátora BOZP na základě osvědčení „Osoby odborně způsobilé“ v souladu se zákonem č 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Tato osoba bude vykonávat činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů na stavbě „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova.“ Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595