VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor

Česká republika mala

Popis poptávky

Výkon stálého technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a výkon geotechnického dozoru (dále jen GTD) ve fázi realizace na stavbě „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“. Náplní činností TDS a GTD je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů zájmy objednatele při kontrole souladu realizace stavby se zadávací projektovou dokumentací, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky. Bližší a další specifikace viz Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-030987
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Povodí Labe, státní podnik
IČ zadavatele: 70890005
Datum zveřejnění: 04.08.2022
Země: Česká republika
CPV: 71315400

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595