Velkomoravská x Schweitzerova – úprava křižovatky, projektová dokumentace

Olomoucký 22.03.2019 vetsi

Popis poptávky

VelkomoravskáxSchweitzerova - úprava křižovatky“ bude řešit rozšíření středních dělících ostrůvků, rozšíření přídavných pruhů pro levé a pravé odbočení, kompletní výměnu stožárů veřejného osvětlení (VO) v křižovatce, a světelného signalizačního zařízení (SSZ), návěstidel, kabelových rozvodů, instalace indukčních smyček ve vozovce, úpravu stávajícího řadiče SSZ s preferencí vozidel MHD a úpravu metalického koordinačního kabelu, v návěstidlech budou světelné zdroje LED umožňující stmívání. Dále doplnění intenzívního osvětlení přechodů pro pěší propojeného s řadičem SSZ včetně kabeláže, umístění dohledových kamer pro všechna čtyři ramena. Řadič SSZ i kamery budou prostřednictvím stávající optické sítě připojeny na dopravní informační centrum v budově Magistrátu města Olomouce (MMOL). Součástí úprav bude nové svislé a vodorovné dopravní značení (DZ). Součástí přechodů bude signalizace pro nevidomé. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595