Vlčí potok, Kryštofovo údolí

Česká republika 18.09.2019 stredni

Popis poptávky

Předmětem bude na Vlčím potoce v intravilánu obce Kryštofovo Údolí odstraněno 11 stromů a 270 m2 křovin. Jedná se o dřeviny nevhodné - rostlé do koryta vodního toku, proschlé s viditelnými známkami chorob a nebezpečné vůči místní zástavbě podél koryta a veřejných míst. Některé dřeviny musí být káceny horolezeckou technikou. Nehroubí (dřevní hmota do průměru 7 cm) bude přemístěna na pozemek p.č. 45/5 k.ú. Kryštofovo Údolí, kde bude ponechána k dalšímu zpracování v režii obce. Místo plnění: k.ú. Kryštofovo Údolí, okr. Liberec. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595