Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu „Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice – I. etapa“. Předmětem stavebních prací je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 47 nových rodinných domů. Jedná se o stavbu na nezastavěném území. V rámci stavby dojde k vybudování inženýrských sítí pro výstavbu budoucích rodinných domů. Stavebně budou řešeny tyto stavební objekty v rozsahu I. etapy a výkazu výměr: SO 101 Komunikace SO 102a Vodovod SO 102b Vodovodní přípojky SO 103 STL Plynovod SO 104 Drobné objekty SO 105 Rozvody NN SO 106 Rozvody VO SO 107a Kanalizace splašková SO 107b Kanalizace splašková - přípojky SO 107c Kanalizace dešťová SO 107d Kanalizace dešťová - přípojky SO 108 Přeložka VN SO 109 Přeložka NN SO 110a Přeložka trafostanice SO 110b Trafostanice SO 111 Ochrana kabelu ITSELF SO 112 Přeložka a ochrana kabelu CETIN SO 113 Ochrana kabelu ČEZ ICT

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-035233
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Město Lipník nad Bečvou
IČ zadavatele: 00301493
Datum zveřejnění: 09.10.2019
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595