Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče

Jihomoravský 11.11.2021 stredni

Popis poptávky

Předmětem je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích při provádění stavby spočívající v provedení demoličních prací části objektů bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče, p. o., včetně dodávek, služeb a prací s nimi souvisejících; a dále provedení stavebních prací na objektech rozvodny, místnosti pro náhradní zdroj, trafostanice a energo kanálu, včetně dodávek, služeb a prací s nimi souvisejících. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595