Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu

Liberecký 04.01.2018 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je provedení částečné výměny oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu. Některá okna v objektu, zejména na jižním a východním průčelí hlavní budovy jsou již vyměněna za nová. Taktéž některá okna ze dvora na hlavní budově (okna na WC) jsou již vyměněna za nová. Okna v objektu, která jsou předmětem výměny jsou dřevěná špaletová, některá jsou dřevěná zdvojená. Okna, která budou měněna jsou označena v dokumentaci - viz půdorysy a výpis výplní otvorů. Pro výměnu otvorových výplní jsou navržena okna s trojskly, jejichž součinitel prostupu tepla je Uw = 0,71 W/m2K (s trojsklem s maximálním součinitelem prostupu tepla Ug = 0,60W/m2K). Barevnost oken je uvedena ve výpisu prvků. Vnitřní parapety - všechny vnitřní parapety měněných oken budou obloženy keramickým obkladem. Venkovní parapety - zůstanou většinou zachovány, k rámům oken budou napojeny prostřednictvím přechodových lišt pozink. ve tvaru L. V tělocvičně budou před okny na vnitřní ostění osazeny sítě pro zamezení poškození nebo rozbití oken. Síť bude vyrobena tak, aby zakryla celou plochu plastového okna. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028