Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - projekt a inženýrská činnost

Středočeský 26.02.2018 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je: Předprojektová příprava na realizaci zateplené, opláštěné skladové haly propojené s inženýrskými sítěmi v přilehlé budově čp. 445 v celkové ploše max. 300 m2 s parametry pro knihovní depozitář; Vizualizace; Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení; Projektová dokumentace pro provádění stavby; Záborový elaborát; Výkaz výměr; Položkový rozpočet stavby; Dokladová část; Zastupování v územním řízení; Zastupování ve stavebním řízení; Zajištění věcných břemen; Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele; Diagnostika stavby; Autorský dozor vč. objemové studie; Zajištění příslušných povolení dotčených institucí dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028