Výtvarná soutěž "Současné umění ve veřejném prostoru" v Kolíně

Středočeský 02.11.2018 vetsi

Popis poptávky

Předmětem veřejné výtvarné soutěže je získání dvou soutěžních návrhů na realizaci dvou dočasných uměleckých děl, které budou umístěna v prostoru proluky ulice Politických vězňů v Kolíně v ploše zeleně. Cena pro každé dílo bude 75 000,-Kč. Pojetí a kompoziční začlenění bude ponecháno na volné kreativitě autorů. Díla by měla komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného prostoru. Po dobu instalace by se měla stát plnohodnotnou součástí zvoleného místa, měla by přispět k oživení a kultivaci daného prostoru, k vytvoření nové identity a být katalyzátorem veřejné diskuse. Místo realizace děl, proluka v ulici Politických vězňů, se nachází v bezprostřední blízkosti původní hradební zdi parkánu městského opevnění, gotického chrámu sv. Bartoloměje a kolínské kostnice. Navržená díla by měla kvalitu zvolené lokality uměleckým způsobem dále rozvíjet anebo ji popřít. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595