Výzkum a vývoj nových typů syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností

Praha mala

Popis poptávky

Laboratorní rozbory (zkoušky a analýzy) Předmětem laboratorních zkoušek a analýz bude průběžné testování nově vyvíjených materiálů a jejich modifikací aplikovaných na základní nosnou matrici podlahovinového systému. Laboratorní zkoušky budou sloužit k ověření fyzikálních, chemických a trvanlivostních vlastností různých typů podlahovin a jednotlivých vyvíjených směsí a aditiv. Na základě analýzy výsledků laboratorních zkoušek bude dále proveden cílený návrh podlahovin požadovaných vlastností. Nákup výsledků vědecké práce jiných subjektů Předmětem bude odborná spolupráce a součinnost k dosažení cílů projektu a nákup výsledků vědecké práce odborných subjektů v oblasti materiálového výzkumu a vývoje. Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepřipouští možnost dílčího plnění. Plnit zakázku nelze prostřednictvím subdodavatele. Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2018-039619
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: COMING Plus, a.s.
IČ zadavatele: 25748793
Datum zveřejnění: 12.11.2018
Země: Česká republika
CPV: 44800000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595