Zařízení pro lepení knižních vazeb V2

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro lepení knižních vazeb V2 blíže specifikovaného touto ZD a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky, a to zejména: • dopravu předmětu zakázky na místo určení, vybalení a kontrolu, • instalaci předmětu zakázky zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům a médiím, • daně, clo a poplatky spojené s dodávkou předmětu zakázky, • uvedení předmětu zakázky do plného provozu zahrnující jeho instalaci, odzkoušení a ověření správné funkce, jeho seřízení, • zkušebním provozu a zaškolení obsluhy zadavatele jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných při pořízení technologie. Požadované parametry a technická specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD a jsou pro dodavatele zadávacího řízení závazné. Nabídku dodavatele, která nebude splňovat požadované technické parametry, zadavatel vyloučí z další účasti v zadávací

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-034388
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Tiskárna Ministerstva vnitra
IČ zadavatele: 60498005
Datum zveřejnění: 05.10.2020
Země: Česká republika
CPV: 42991100

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595