Zpracování PD - Stavební úpravy objektu čp. 456 na ul. T.G. Masaryka - II.

Česká republika 19.05.2022 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) k provedení opravy a rekonstrukce části objektu - budovy č.p. 456, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parcela č. 1009 v k.ú. a části obce Frýdek v obci Frýdek-Místek, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy. Jedná se o komplexní rekonstrukci sociálního zázemí včetně všech rozvodů zdravotechniky, v sociálním zázemí rekonstrukci elektrorozvodů včetně osazení nových svítidel, repasi a výměnu oken dle provedeného průzkumu, obnovu vstupního schodiště, komplexní obnovu hydroizolace spodní stavby včetně vnitřních úprav suterénu k zamezení tvorby plísně, obnova pochozí vrstvy chodeb a vnitřního schodiště, oprava střechy v místech zatékání, zateplení půdního prostoru, oprava venkovních omítek, revize a oprava dešťových svodů a žlabů. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595