Dodávka laserových vibrometrů

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) kusů laserových Dopplerových vibrometrů pro bezkontaktní snímání kmitání na povrchu statických i rotujících součástí. (dále též „Zařízení“). Laserový vibrometr určený pro bezkontaktní snímání kmitání na povrchu statických i rotujících součástí bude umožňovat identifikovat i napěťové vlny s malou energií. Laserový vibrometr bude využíván v úlohách, kde provozní podmínky neumožňují nasazení kontaktních snímačů a zároveň bude využíván pro snímání projevů kmitání složitých mechanických struktur. Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a ve Sdělení zadavatele k zadávacím podmínkám zveřejněné na profilu Zadavatele k předmětné veřejné zakázce.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: 465219
Zadávací řízení: OPEN
Zadavatel-název/jméno: Západočeská univerzita v Plzni
IČ zadavatele: 49777513
Datum zveřejnění: 21-12-2013
Země: Česká republika
CPV: 38434400-0

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028