Inovace procesu výroby a odlitků z barevných kovů na slévárnách šedých litin

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem zakázky je inovace produktu (odlitků). Cílem je dosažení vysoké kvality výroby odlitků z barevných kovů s novými užitnými vlastnostmi, dosažením lepších mechanických hodnot (mez pevnosti, tažnost, tvrdost) u materiálu CuSn12. Dále pak zvýšením vnitřní homogenity a povrchové kvality odlitku pro rozšíření sortimentu výroby o nové výrobky. Výše popsané produktové inovace bude dosaženo prostřednictvím inovace procesu tavení vsázky z plynových tavicích pecí na tavení v grafitových kelímcích v rámci elektrických indukčních pecí s možností používání více keramických kelímků pro různé druhy výroby taveniny. Blíže viz zadávací dokumentace.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: 658516
Zadávací řízení: OPEN
Zadavatel-název/jméno: Slévárny Třinec, a.s.
IČ zadavatele: 25830716
Datum zveřejnění: 10-05-2016
Země: Česká republika
CPV: 42000000-6

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028