Komplex přístrojů pro měření hluku, vibrací a modální analýzy

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude pořízení komplexu přístrojů pro měření provozního zatěžování a odezev. Sada přístrojů, sady snímačů, měřících sond a dalších měřících zařízení dle jednotlivých specifikací jsou určeny pro komplexní zjišťování dynamických a akustických měření strojů a zařízení. Cílem je komplexní měření a analýza provozních stavů a zatěžování nezbytná k naplnění jednoho z cílů projektu. Komplex přístrojů musí být nový, plně funkční, kompletní a musí být vybaven požadovaným software včetně licencí tak, aby bylo umožněno jeho plné využití. Tento komplex bude sloužit k naplnění cílů projektu v oblasti výzkumu a vývoje a k aplikaci takto získaných poznatků do další činnosti. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je dodávka a prvotní uvedení do provozu systému včetně zaškolení obsluhy přímo na dodaném zařízení. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: 425338
Zadavatel-název/jméno: Západočeská univerzita v Plzni
IČ zadavatele: 49777513
Datum zveřejnění: 30-07-2013
Země: Česká republika

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028