„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky“

Královéhradecký mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace: a) Projektová dokumentace: MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA a technická specifikace veřejné zakázky - D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení - elektrozařízení III b) Soupis dodávek. Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován Přílohou č. 2 zadávacích podmínek - návrh kupní smlouvy. Umístění zboží je uvedeno v Příloze č. 3 zadávacích podmínek - Tabulka vybavení po místnostech.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-033339
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Královéhradecký kraj
IČ zadavatele: 70889546
Datum zveřejnění: 25.09.2020
Země: Česká republika
CPV: 39711130

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595