„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení“

Královéhradecký mala

Popis poptávky

Předmětné práce spočívají v provedení následujících prací: 1) Stavební práce Nově navrhované práce se týkají pouze opravy stávajícího obvodového pláště včetně výplní otvorů. Snížení energetické náročnosti objektu je řešeno zateplením objektu (včetně střechy) a výměnou oken (včetně luxferových stěn). Oprava komínových těles je řešena jejich demolicí a novou konstrukcí. Stavební práce se netýkají úprav dispozice. Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem. Bude použita kombinace izolačních fasádních desek z minerálních vláken (v různých tloušťkách) s deskami z extrudovaného polystyrenu (sokl). Skladba bude následující – tepelně izolační desky, tmel, výztužná mřížka, penetrace, silikonová omítka, nátěr. Sokl bude obložen keramickými pásky. Zateplení střechy bude provedeno minerální deskami. V tepelné izolaci budou provedeny i spádové klíny. Hydroizolace bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů. Okna a stěny budou plastové zasklené s tepelně izolačním trojsklem, příp. tepelně izolačními luxferovými stěnami. Oplechování bude provedeno poplastovaným plechem. Komínová tělesa budou provedena v režném zdivu z mrazuvzdorných cihel plných pálených. Zakončení bude provedeno betonovou hlavicí. Na střeše bude instalován záchytný systém. U nezateplených částí objektu - vstupní stříška a garáž bude provedena oprava stávající omítky a provedena výměna střešní krytiny. 2) Bleskosvod Jedná se o provedení úpravy osvětlení a realizace nového bleskosvodu. Úprava je vyvolána vnějším zateplením střechy a obvodového pláště . 3) Zařízení pro vytápění a ochlazování stavby a) Jedná se o výměnu stávajícího stacionárního plynového kotle pro vytápění objektu za moderní nástěnný kondenzační kotel s vysokou účinností provozu. b) Jedná se o zařízení pro ochlazování vybraných místností v objektu. Bude použito chlazení s jednou venkovní jednotkou a čtyřmi vnitřními jednotkami - od venkovní jednotky povede chladivové potrubí do rozdělovacího boxu a dále ke všem vnitřním jednotkám. 4) Silnoproudá elektrotechnika Provedení úprav elektroinstalace týkající se připojení plynového kotle a venkovní klimatizační jednotky vč. ohřevu potrubí kondenzátu této jednotky. Stavba tvoří jeden objekt.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-019790
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Královéhradecký kraj
IČ zadavatele: 70889546
Datum zveřejnění: 14.06.2019
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595