CMTF/UPOL - dodávka vybavení AV techniky II

Olomoucký mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka včetně dopravy do místa plnění, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti vybavení prvky audio vizuální techniky (dále také „AV technika“ nebo „AVT“) dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace; b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (kvalifikovanými pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky; c) dodávka veškerých metalických propojení a kabeláže a ostatního instalačního materiálu, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti; d) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci z místa plnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; a to vše v objektech Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 22, Olomouc a Na Hradě 5 Olomouc. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu prvků, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její příloha č. 5.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-029593
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Univerzita Palackého v Olomouci
IČ zadavatele: 61989592
Datum zveřejnění: 28.07.2022
Země: Česká republika
CPV: 32321200

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595