Dodávka 2 ks vozidel kategorie M1 - MT

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks vozidel kategorie M1 - MT a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace - požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-030354
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Povodí Ohře, státní podnik
IČ zadavatele: 70889988
Datum zveřejnění: 01.08.2022
Země: Česká republika
CPV: 34113000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595