Dodávky tabulek registračních značek

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je: a) výroba a dodávání tabulek registračních značek (dále též „Tabulky RZ“) na silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla; b) označení Tabulek RZ pro účely balení a následná distribuce Tabulek RZ, to vše v rozsahu, za podmínek a v souladu s Rámcovou smlouvou o dílo „Dodávky tabulek registračních značek“, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová smlouva o dílo“), jejími přílohami a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 343/2014 Sb.“) a v souladu s normou ISO 7591:1982 nebo novější a podkladová (nosná) část Tabulek RZ v souladu s normami ČSN EN 573-3, ČSN EN 485-2+A1 a ČSN EN 515. Zadavatel si vyhrazuje právo úpravy technické specifikace Tabulek RZ vyplývající z případných změn právních předpisů. Zadavatel plánuje uzavřít s vybraným dodavatelem rámcovou smlouvu na dobu 6 let.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-045175
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Česká republika - Ministerstvo dopravy
IČ zadavatele: 66003008
Datum zveřejnění: 20.01.2020
Země: Česká republika
CPV: 44423400

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595