DOZP Ústí n. L., rekonstrukce budovy č. p. 1738 Teplice – zřízení chráněného bydlení - TDS

Ústecký 15.09.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je výkon technického dozoru stavebníka po dobu realizace akce v rozsahu přílohy ( viz. povinnosti TDS), a to od předání staveniště do doby převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu od příslušného stavebního úřadu. Jedná se o výkon TDS v režimu denní dozor; tj. s požadovanou přítomností TDS na stavbě minimálně 1x denně na dobu nezbytně nutnou, s ohledem na prováděné práce. Předmětem provádění stavby je odstranění stávajícího technicky i staticky nevyhovujícího objektu a výstavba nové přízemní budovy DOZP na základech původního objektu. Cílem je vybudování chráněného bydlení pro 11 klientů ve třech domácnostech včetně příslušného zázemí pro jednotlivé byty a zaměstnance DOZP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595