DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO SPECIFICKÉ LICENCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX

Česká republika mala

Popis poptávky

Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. ZZVZ (dále jen „DNS“). DNS bude zaveden na dobu 4 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v rámci jednotlivé veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejných zakázek bude nákup licencí operačního systému Linux dle specifických potřeb zadavatele (mimo licencí operačního systému Linux pro platformy x86 a IBM Power, které jsou předmětem zavedeného dynamického systému s označením „Dynamický nákupní systém pro běžné licence operačního systému Linux“ uveřejněného na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/dns_display_8.html) a s nimi spojené produkty.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2018-034553
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
IČ zadavatele: 03630919
Datum zveřejnění: 11.10.2018
Země: Česká republika
CPV: 48620000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595