FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku - projektové práce

Plzeňský mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k realizaci akce (stavby) s názvem „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň (dále také jen „FN Plzeň“) a poskytnutí dalších výkonů a služeb s vypracováním projektové dokumentace souvisejících. Provedení stavebních úprav pro kardiologickou kliniku v lochotínském areálu FN Plzeň (v souladu s Vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče) spočívá v dispozičních a stavebních úpravách v 1. NP objektů č. 1, č. 2 a č. 3 a v 1. NP a 3. NP objektu č. 5. Stavební úpravy a tedy i projektová dokumentace budou rozděleny na samostatné etapy č. 1 až č. 5. Rozsah jednotlivých etap je zřejmý z výkresových příloh zadávací dokumentace. Součástí každé etapy budou všechny společné strojovny, rozvodny, technické místnosti a rozvody TZB, které jsou nutné pro zajištění komplexního bezproblémového chodu po realizaci stavebních úprav každé etapy samostatně. Realizace stavebních úprav nemusí probíhat v pořadí uvedeném v této zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je tedy pět samostatných etap jedné projektové dokumentace včetně pěti samostatných soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a samostatných kontrolních rozpočtů. Každou z těchto etap musí být možné použít samostatně jako přílohu při výběrovém řízení na zhotovitele projektované stavby. Všechny etapy realizace stavebních úprav musí být navrženy tak, aby každou z nich bylo možné po dokončení navržených stavebních úprav vždy samostatně užívat (přizpůsobit řešení stavebních úprav, přizpůsobit řešení technických zařízení staveb, řešení opatření proti šíření prachu při provádění stavebních úprav, …). Na každou etapu bude vydáván samostatný kolaudační souhlas.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000846
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Fakultní nemocnice Plzeň
IČ zadavatele: 00669806
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 71000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595