Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí - PVP Bukov II

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexu geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geomechanických a jiných měření, a to jak in-situ, tzn. přímo v prostředí horninového masivu (v podzemí), tak i v laboratorních podmínkách, během rozšiřování PVP Bukov - II. fáze, jejichž účelem bude charakterizace horninového prostředí v místě nově vyražených laboratorních chodeb pro účely umísťování výzkumných experimentů SÚRAO a vytvoření klasifikačního systému horninového masivu pro potřeby SÚRAO. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích přílohách.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-042566
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
IČ zadavatele: 66000769
Datum zveřejnění: 03.12.2020
Země: Česká republika
CPV: 71300000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595