Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025

Česká republika mala

Popis poptávky

Havarijní službou se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky může být, kromě vlastního provedení prací a výkonů, rovněž dodání materiálu potřebného k takovému provedení těchto prací či výkonů vybraným dodavatelem.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000205
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: ČEPRO, a.s.
Datum zveřejnění: 07.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 90733200

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595