II/114 zastávka ČD Neumětely – Radouš

Středočeský 12.09.2019 velka

Popis poptávky

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, spojovací postřik, vyrovnávka asf. vrstev a pokládka ACO 11S v tl. 50 mm. Frézování a zalévání spár asfaltovou zálivkou. Sanace vybraných úseků komunikace. Seříznutí krajnice s odvozem materiálu, hloubení příkopů příkopovou frézou a dosypání krajnic recyklátem. Provedení vodorovného dopravního značení z plastů (V4 12,5 cm). Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595