II/191, III/177 19 Dožice, oprava povrchu

Plzeňský 22.10.2020 velka

Popis poptávky

V rámci opravy bude provedeno odfrézování stávajícího povrchu v tl. 3 cm. Vyfrézovaný materiál bude použit do stavby a přebytečné množství odvezeno na středisko SÚS Dvorec. Plocha komunikace II/191 včetně vjezdů ACO 11 činí 1 100 m2, plocha komunikace III/177 19 včetně vjezdů a rozšíření činí 3776 m2. Po odfrézování bude provedeno vyrovnání povrchu směsí ACO 11, poté provedena pokládka vrstvy ACO 11 v tl. 5 cm, 2x spojovací postřik, VDZ v plastu, zřízení 2 kusů uličních vpustí, 1 kus včetně přípojky. Výšková úprava znaků inženýrských sítí, dosypání vjezdů a části krajnice z ŠD případně R materiálu. Stavba bude probíhat jak za úplné uzavírky silnice II/191, tak za částečné III/177 19. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595