II/244 Čečelice

Středočeský 18.10.2019 velka

Popis poptávky

Předmětem je oprava silnice č. II/244 o výměře 4624 m2 (délka úseku 680 bm, prům. šířka 6,8 m). Technologie opravy spočívá v provedení frézování poškozených vrstev, strojního čištění vozovky, výškové úpravy kanalizačních vpustí a vodovodních přípojek, spojovacího postřiku, vyrovnávací vrstvy ACL, spojovacího postřiku, obrusné vrstvy ACO 11, zálivky spár a VDZ. Před zahájením prací bude navrženo a projednáno DIO a zajištěno ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595