II/385 OPRAVA MOSTU 385-009 PO HAVÁRII

Jihomoravský 06.12.2023 vetsi

Popis poptávky

Předmětem jsou práce pro obnovu bezpečnostního zařízení na mostě ev. č. 385-009. Zejména se jedná o poškozené vybavení mostu (zábradlí a zábrany proti dotyku), které musí být pro možnost dalšího užívání opraveny nebo nahrazeny vhodným řešením. Předmětem prací je použití stávajících betonových svodidel a na stávajících římsách mostu budou instalovány kotvené izolované podélné proti‐dotykové zábrany s izolační proti‐dotykovou ochranou konstrukce. V rámci dočasných opatření bude most dočasně provozován jako jednopruhový, obousměrný, s dočasným SDZ, s předností jízdy vozidel ve směru od Kuřimi. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595