III/10526 kř.II/105 - Vysoký Chlumec

Středočeský 09.04.2024 velka

Popis poptávky

Předmětem je oprava povrchu silnice. Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACO). Dojde k reprofilaci - částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikace v tl. 4 cm. Následně bude provedeno očištění vozovky, spojovací postřik 2x, vyrovnávka ACL 16+, pokládka ACO 11+ v tl. 5 cm. Po odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice, VDZ – vodící proužek 12,5 cm v barvě. Krajnice byly seříznuty v rámci BÚ. Zhotovitel provede geodetické zaměření skutečného provedení opravy autorizovaným geodetem, návrh, projednání a realizaci DIO, práce budou provedeny za úplné uzavírky, dále zajistit ohlášení stavby. Po stanovení přechodné úpravy provozu od MěÚ Sedlčany. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595