III/2591 Mladá Boleslav, Čejetice, Čejetičky

Středočeský 20.10.2017 velka

Popis poptávky

Záměrem akce je oprava 3 úseků silnice č. III/2591 o celkové výměře 9300 m2 (celková délka 1500 m). Technologie opravy spočívá v odfrézování živičných vrstev v tl. 50 mm, ve vybraných úsecích vyrovnávka obalenou směsí v množství 75 kg/m2, obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š.0,5m, hloubení příkopů, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, vodorovné dopravní značení – 2x přechod pro chodce, dělící a vodící čáry a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028