Injektáž vlhkého zdiva v budově DDM Mladá Boleslav

Středočeský 26.10.2018 vetsi

Popis poptávky

Injektáž ve sklepních prostorách budovy DDM. Vzhledem k míře zátěže, hodnotě budovy a dlouhodobé perspektivě využití objektu je nutné zvolit metodu injektáže a provedení podle těchto kritérií: a) Zvládnutí sanace (vyvrtání, injektáž) zdiva o tloušťce 60 cm, jehož struktura je prosycena vodou se solemi (místy tzv. 100% provlhčení). Tomu musí odpovídat úroveň technologie vrtání, tlakování a parametry používané materiálu (pronikavost); b) Sanace nesmí poškodit soudržnost zdiva (nízkotlakost do cca 10 barů) a ohrozit jeho statiku; c) Injektovaný materiál nesmí být hygienicky problematický (neuvolňuje chemické látky, neobsahuje rozpouštědla) a musí být trvale elastický (praskání); d) Doložení certifikátů WTA; e) V případě injektáží při tloušťce zdiva nad 70 cm třířadé provedení v rámci maximálních záruk; f) U emulze maximální poměr ředění 1:12, ne větší; g) Úroveň firmy, péče o zákazníka, garance. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595