KLENÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Česká republika mala

Popis poptávky

Stavba bude sloužit pro odvedení splaškových odpadních vod z objektů obce a čištění těchto odpadních vod. Navržená kanalizační síť bude odvádět splaškové odpadní vody z přilehlých nemovitostí do čistírny odpadních vod. V ČOV budou odpadní vody vyčištěny a vyčištěné vody budou vypouštěny do místní drobné vodoteče. Připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci bude kanalizačními přípojkami.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-001273
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Obec Benešov nad Černou
IČ zadavatele: 00245780
Datum zveřejnění: 13.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595