Kompletní rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem této části veřejné zakázky je zejména kompletní restaurování vnitřní části varhanní skříně (zejména impregnace před dřevokazným hmyzem), rekonstrukce nosné konstrukce varhan a původních pozic skříní včetně bočnic a výplní, zhotovení nového samostatně stojícího hracího stolu s použitím nalezených fragmentů z původního hracího stolu, výroba nových traktur hrací i rejstříkové a jejich rozvedení, zhotovení nových vzdušnic podle předloh z období vzniku nástroje (2. pol. 18. stol.), zhotovení nových píšťalnic, laviček, věšáčků atd. a kompletace se vzdušnicemi, restaurování původních píšťal i zhotovení píšťal nových podle přiložené plánované rejstříkové dispozice nástroje včetně kompletní předintonace a předladění všech píšťal, zhotovení součástí vzduchové soustavy (klínových měchů, vzduchového vedení, regulace vzduchu a tremola), zakoupení nového elektroventilátoru a zhotovení tlumící bedny; a to včetně montáže nástroje, regulace traktury a kompletní finální intonace a naladění varhan. Bližší podrobnosti jsou uvedeny projektové dokumentaci, tj. v Závazném záměru k volné rekonstrukci varhan do historicky cenné skříně v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, ve Zprávě o restaurátorském průzkumu polychromie a zlacených řezeb varhanní skříně na kůru kostela Jména Panny Marie ve Křtinách a v Restaurátorském záměru na restaurování zlacené výzdoby varhan z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách (dále jen „projektová dokumentace“). Autorem Závazného záměru k volné rekonstrukci varhan do historicky cenné skříně v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách je brněnský diecézní organolog Mag. Art. Ondřej Múčka. Autorem Zprávy o restaurátorském průzkumu polychromie a zlacených řezeb varhanní skříně na kůru kostela Jména Panny Marie ve Křtinách jsou Vladimír Procházka, ak. mal. a Mario Král, ak. mal. Autorem Restaurátorského záměru na restaurování zlacené výzdoby varhan z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách je restaurátor Petr Bortlík. Příslušné práce musí být provedeny rovněž v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími, která jsou přiložena k projektové dokumentaci. Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je zpracování realizačního restaurátorského záměru vybranými dodavateli. Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je v případě potřeby odvoz restaurovaných předmětů či jejich částí z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách do provozovny dodavatele a po jejich zrestaurování odvoz zpět a instalace na původní místo. Provádění prací na obnově jednotlivých částí varhan, tj. provádění obou částí veřejné zakázky, bude vzájemně koordinováno, přičemž vybraní dodavatelé budou povinni této koordinaci napomáhat a poskytovat zadavateli nezbytnou nebo potřebnou součinnost. Před zahájením prací bude vypracován společný koordinační plán postupu prací, tak aby byla zajištěna bezproblémová realizace celého projektu, tj. provedení díla v obou částech veřejné zakázky. Tento koordinační plán může být po vzájemné domluvě všech stran (zadavatele a dodavatelů) průběžně aktualizován. Celý průběh prací bude sledován a konzultován na kontrolních dnech za účasti zástupců zadavatele, zástupců dodavatelů, příp. zástupců orgánů státní památkové péče. Zadavatel požaduje v průběhu realizace díla jako komunikační jazyk český jazyk nebo slovenský jazyk. Zadavatel požaduje zpracování veškeré písemné dokumentace vytvářené v průběhu realizace díla (podrobného prováděcího restaurátorského záměru, deníku restaurátorských prací, zápisů z kontrolních dnů či jiných jednání mezi zadavatelem a dodavatelem, závěrečné restaurátorské zprávy apod.) v českém jazyce. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a soupisy prací - položkovými rozpočty (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřených smluv o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-035214
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Římskokatolická farnost Křtiny
IČ zadavatele: 65336372
Datum zveřejnění: 12.10.2020
Země: Česká republika
CPV: 50860000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595