Kompletní výměna bytového jádra – sociálního zařízení ve volném bytě č. 48, Sídliště Za Chlumem č.p. 751, Bílina

Česká republika 17.07.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je kompletní výměna bytového jádra – sociálního zařízení ve volném bytě č. 48, na adrese Sídliště za Chlumem 751, Bílina, kdy dojde k vybourání stávajícího umakartového jádra včetně demontáže původního sanitárního vybavení a dále stavba nového bytového jádra z porobetonových tvárnic tl. 50 mm a včetně osazení dveří, montáže nových rozvodů elektroinstalace, osvětlení, vodoinstalace, odpa-dů, zabudování nového sanitárního vybavení pro sociální zařízení, keramických obkladů, dlažby a nátěry stěn. Dále konečnou úpravu včetně úklidu a kontroly funkčnosti. Plnění zakázky zahrnuje stavební a montážní práce, demoliční práce, obkladačské práce, instalatérské, sani-tární práce a elektroinstalační práce. Průběžně bude prováděna likvidace sutě (včetně likvidace původních sanitárních předmětů) s tím, že ve společných prostorách domu bude zajištěna čistota a pořádek. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595