Komplexní pojištění pro Město Český Těšín

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Město Český Těšín a příspěvkové organizace zřizované Městem Český Těšín, jejichž seznam je obsažen v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. „povinné ručení“), havarijní pojištění motorových vozidel a doplňkové pojištění vozidel Města Český Těšín a jeho příspěvkových organizací. Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel a příspěvkové organizace zadavatele. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části: Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Část 2: Pojištění motorových vozidel Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Podrobnosti jsou stanoveny v Technické specifikaci pro konkrétní část veřejné zakázky, a v dalších přílohách této zadávací dokumentace.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000212
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Město Český Těšín
IČ zadavatele: 00297437
Datum zveřejnění: 07.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 66000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595