Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji (aktualizace) a Akční plán Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji

Pardubický mala

Popis poptávky

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení aktualizace dokumentu Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji (z roku 2013) a navržení Akčního plánu Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této ZD. Zakázka je realizována v rámci projektu „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení, reg.č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481“ spolufinancovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-020607
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Pardubický kraj
IČ zadavatele: 70892822
Datum zveřejnění: 10.06.2021
Země: Česká republika
CPV: 79419000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595