Konzultační, vzdělávací a auditorské služby v oblasti problematiky Registru smluv

Jihomoravský 12.06.2024 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je poskytování služeb provozu kontrolního nástroje pro monitoring smluv uveřejněných v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno ve výzvě k podání nabídek a v přílohách výzvy k podání nabídek. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595