LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole

Česká republika 28.05.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je: 1) LC Hůrková-V rámci opravy LC bude provedeno vyplnění erozní rýhy a výtluků kamenivem fr. do 125 mm . Aby bylo zabráněno dalšímu poškození LC – bude voda z přilehlé linky svedená přes příkopu a průlehem přes LC do lesního porostu – příkop – 0,5m3/m´ v délce 25m, výkop zemního průlehu – 4,5m3; 2)149 - Svážnice Rasov-V rámci sanace linky Rasov dojde k odvodnění zamokřených míst zemními rigoly a sanaci míst kamenivem fr. 63-125mm a záhozem do 80 KG.; 3)149 linka odd. 813 (U školky)-Odvodnění stávající přibližovací linky – zemní rigoly svedené do okolních porostů – celkem 7ks. Urovnání vyjetých kolejí po erozních rýhách – 450m x 2,5m. Výplň hluboké erozní rýhy kamenivem fr. do 125 mm. Opevnění rozmočeného místa kamenivem fr. do 125 mm. Dále bude provedeno urovnání vyjetých kolejí po erozních rýhách. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595