LF HK - Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren r. 2020 - tonery

Česká republika 21.02.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je dodávka tonerů do tiskáren zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění – položkový rozpočet (dále také jen jako „Příloha č. 1“) této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodání nových, originálních tonerů, řádně zabalených, ve standardní kvalitě, jakosti a provedení. Předmětem plnění je i rovněž doprava do místa plnění, vyložení zboží v místě plnění, poštovné a související administrativní poplatky. Podmínky dodávky jsou stanoveny v Příloze č. 2 – Návrh rámcové kupní smlouvy (dále také jen jako „Příloha č. 2“) této zadávací dokumentace. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595