Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč

Pardubický mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostního objektu ev. č. 333-003 na komunikaci II/333 z města Přelouč do obce Břehy viz. ZD. Most převádí danou komunikaci přes řeku Labe. Mostní objekt se nachází v provozním staničení 0,873. Součástí modernizace mostu je i úprava komunikace II/333. Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/333. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I, II a III. třídy. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování dne 24. 09. 2018 pod č.j. MěÚ Přelouč Č.j. MUPC 17575/2018, které nabylo právní moci dne 24. 10. 2018.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-041022
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Pardubický kraj
IČ zadavatele: 70892822
Datum zveřejnění: 20.11.2020
Země: Česká republika
CPV: 45221111

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595