MOK Rajhrad II/425 a III/42510, III/39513 Rajhrad, křižovatka III/42510 Stará pošta

Jihomoravský 07.05.2021 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je vybudování mini okružní křižovatky silnic II/425 a III/42510 Rajhrad a oprava křižovatky III/42510 s III/39513 Rajhrad Stará pošta. U MOK dojde k výměně obrusné a ložné vrstvy vozovky. Bude provedeno odfrézování povrchu 10 cm a následná pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 50mm a obrusné vrstvy SMAS 11+ v tl. 50 mm. Dále zřízení ostrůvků a dopravního značení dle schválené dokumentace. Opravovaná plocha činí 1131 m2. U opravy křižovatky III/42510 s III/39513 bude provedeno frézování 50mm a následnou pokládkou ACO v tl. 50mm s vyrovnáním nerovností ACL. U obou bude VDZ provedena v plastu a je třeba provést výškovou úpravu uličních vpustí a kanalizační šachty. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595