Monitorovací systémy – monitor vitálních funkcí – 2. kolo

Pardubický 18.01.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je dodávka monitoru vitálních funkcí včetně příslušenství či technologií do místa plnění, v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky. Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu a instruktáže personálu. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595