Most, tř. Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky – PD, IČ, AD

Ústecký 30.01.2023 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen DUR/DPS) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného investorského rozpočtu a neoceněného výkazu výměr dle aktuální cenové soustavy ÚRS se zakomponováním podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení společně se zajištěním kompletní inženýrské činnosti (dále jen IČ) a výkonu autorského dozoru projektanta (dále jen AD). Součástí zakázky je i zajištění provedení odběru vzorků a provedení laboratorních zkoušek pro stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a vystavení Protokolu o odběru vzorků znovuzískané asfaltové směsi a stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) odbornou certifikovanou laboratoří. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595