MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Česká republika 03.10.2022 velka

Popis poptávky

Předmětem je navýšení ochrany území pod předmětnou malou vodní nádrží Nové Stanovice, které bude docíleno zkapacitněním stávajícího výpustního objektu. Stávající objekty (požerák, potrubí a výústní objekt) budou odstraněny a nahrazeny sdruženým výpustním objektem s bezpečnostním přelivem a vývarem na vzdušné straně hráze. Sdružený objekt bude opatřen kompozitovou lávkou se zábradlím. Z důvodu rekonstrukce výpustního objektu bude nádrž Nové Stanovice vypuštěna a je navrženo provést zároveň odtěžení sedimentu v objemu 263,25 m3 z prostoru nádrže o rozloze cca 616 m2 . Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595