Nákup 10 ks elektromobilů

Jihomoravský mala

Popis poptávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních, dále specifikovaných elektrických vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních technických parametrů vozidel, z nichž některé jsou stanoveny jako podmínka (nesplnění podmínky vede k vyloučení uchazeče). Specifikace byla vytvořena zadavatelem na základě konfigurace vozidel z veřejně dostupných zdrojů. Uchazeči uvedou přesný typ, model nabízeného vozidla. Vozidla budou dodána na letních pneumatikách

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-009787
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Teplárny Brno, a.s.
IČ zadavatele: 46347534
Datum zveřejnění: 23.03.2020
Země: Česká republika
CPV: 34144900

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595