Nákup vybavení školní jídelny

Vysočina 09.10.2020 vetsi

Popis poptávky

Vybavení školní jídelny - multifunkční pánev. Dodávka, instalace a zprovoznění, odzkoušení a ověření správné funkčnosti nové multifunkční pánve v podmínkách školní jídelny zadavatele a proškolení personálu zadavatele. Provedení veškerých předepsaných revizí vč. vystavení a předání dokladů o jejich provedení, předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, které jsou nutné k jeho užívání, zejména instrukcí a návodů k jeho obsluze a údržbě, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro jeho provoz, zaškolení obsluhy, a to vč. kuchařského (tzv. kuchařský servis), a další s tím spojené služby, práce, výkony a činnosti nutné pro včasné a kompletní dodání, zprovoznění a bezproblémové užívání vybavení. Zadavatel požaduje dodání nového výrobku (tj. předmětem zakázky není již používaný či předváděcí výrobek či jeho součásti). Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595